KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Архитектурен конкурс "Елементи на градския дизайн"

КАБ регионална колегия Пловдив:

Архитектурен Форум Пловдив 2017

Публикувано от РК Пловдив

изложбени модули за временни експозиции на открити обществени пространства:

Архитектурен конкурс

Източник: КАБ РК Пловдив

Конкурс Тютюнев град

КАБ Пловдив:

КАБ Пловдив

Публикувано от РК Пловдив

Снимки от:

Конкурса Тютюнев град

Източник: http://www.kab-plovdiv.com/gallery

Архитектурен пленер - „ПО МОСТЪТ“

Организатори::

КАБ и САБ

Публикувано от РК Пловдив

Част от:

Архитектурен форум 2015

Източник: http://www.plener.kab-plovdiv.com

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОБЩИНА ПЛОВДИВ

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

Източник: http://op.plovdiv.bg

Галерия

Уеб сайт от