KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

CREATE / Perkins+Will

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

Източник: http://www.arhitektura.bg/bg

Кампусът на Националната изследователска фондация на Сингапур е глобален изследователски университет, състоящ се от три средно високи сгради и една многоетажна кула.

Проектанттие са включили използването на напреднали технологии за постигане на устойчива околна среда и енергийна ефективност, превъзхождащи настоящите примери за гъвкавост и производителност на учрежденията за научни изследвания в тропиците.

Мисията на проекта е да стимулира иновативност, изследователска страст и предприемачество посредством взаимодействие между учени и инженери, привлечени от водещи изследователски институции, корпорации и университети от цял свят.

CREATE разчупва рамките на конвенционалния дизайн за лаборатория – сградите са много тесни, а вътрешността и коридорите са разположени в периметъра, за да предоставят максимална естествена осветеност и гъвкавост. Универсалният модул поддържа цял набор от различни типове лаборатории, от такива за изчислителни науки, мокра биология, суха химия, както и качествени офис площи.

Източник: http://www.arhitektura.bg

Галерия

Уеб сайт от